چکار کنیم ارزش دارای هایمان کم نشود؟

چکار کنیم ارزش دارای هایمان کم نشود؟ در ایران سال هاست که تورم بالا و افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی هایمان را کم می کند. حال پرسش اینجاست که چکار کنیم که ارزش دارایی هایمان کم نشود و جلوی از بین رفتن ارزش دارایی هایمان را بگیریم؟ اصلا دلار نخرید به دو دلیل خرید دلار یا...